dinsdag 16 juni 2015

Het einde is in zicht (week 15, 16 en 17)

Toen ik vanmiddag aan kwam rijden, zag ik ons huis ineens met hele andere ogen.
Jan en Wesley van Schildersbedrijf Bethlehem uit Gorredijk hebben de voorkant nu helemaal in de juiste kleuren gezet en bovendien zitten de schoorstenen erop: 4 in totaal.

De afgelopen weken is er gigantisch veel gebeurd. Zoals gezegd zijn de schoorstenen gemetseld.
Vroeger zaten er vier schoorstenen op de pastorie en die waren in de loop van de tijd verdwenen. Het is altijd een wens van ons geweest om de schoorstenen te laten terugkeren. Eerst hebben we op oude foto's gekeken hoe de schoorstenen er destijds hebben uitgezien. Daarna is er een bouwtekening gemaakt en de afgelopen weken is er hard aan de uitvoering gewerkt. Op de foto's is het hele proces mooi te volgen. De kers op de taart komt nog: de zinken schoorsteenkappen mét piron zijn in aantocht.
 Daarnaast zijn de dakpannen terug van weggeweest. Aanvankelijk hadden we er rekening mee gehouden dat er pakweg 25 dakpannen zouden moeten worden vervangen. Toen Haije de dakpannen aan het schoonmaken was, kwam hij er echter al gauw achter dat dit aantal minstens vertienvoudigd zou moeten worden. Een groot aantal dakpannen was toch van slechte kwaliteit. Uiteindelijk hebben we ruim 300 dakpannen van een boer uit Hantum gekocht en daarnaast zijn er via Bouwbedrijf Swart nog dakpannen aangeleverd. We lijken nu dakpannen over te houden. Mocht u na het lezen van dit blog nog belangstelling voor "oude Friezen" te hebben, dan horen we het graag. We zitten nu dus weer hoog en droog, mede dankzij de inzet van "pannenleggers" uit Kootstertille.
De medewerkers van Bouwbedrijf Swart zijn de afgelopen weken met het herstel van de kozijnen bezig geweest en de Velux-ramen zijn (terug)geplaatst, deels door de "pannenleggers" uit Kootstertille en deels door Bas en Reynald.


Afgelopen vrijdag en maandag is de houtwormbestrijder op bezoek geweest. Hij ontdekte dat we niet alleen last van houtrot hebben, maar dat we in de voormalige badkamer ook gezelschap hebben van de bonte knaagkever. Voor Haije reden om dat deel van de badkamer af te breken en de vloerplanken te laten vervangen. Onze inloopkast wordt daardoor iets kleiner.
En dan last but not least, de inspanningen van Schildersbedrijf Bethlehem. We hadden in maart al voorlopige kleuren uitgezocht. Inmiddels is er een historisch kleurenadvies van de firma Boonstoppel verschenen. Het belangrijkste was echter dat we konden zien hoe de kleuren, die we met behulp van een kleurenwaaier hadden uitgezocht, er "in het echt" uitzien. We hebben uiteindelijk voor een iets zachtere kleur geel gekozen en we zijn nu nog op zoek naar de juiste kleur wit voor de verdiepte delen.
Wat staat er de komende twee weken nog te gebeuren. De firma Meyer is vandaag begonnen met de dakbedekking van het platte dak.De metselaar/voeger komt nog langs en we zijn nog in afwachting van sierlijsten, die gemaakt worden door Stucbouw uit Bolsward.

Tot slot zijn er gisteren medewerkers van Eurolouvre langs geweest om de maten voor de louvre-luiken op te nemen. Ze maken deze luiken aan de hand van oude foto's, waaronder deze foto uit 1948.Donderdagmiddag hebben we weer een bouwvergadering. Zondag komt de Vereniging Neoclassicistisch Wonen Fryslân op bezoek. Daar hebben we veel zin in. We vinden het leuk om ons huis te laten zien aan mensen die dezelfde passie hebben. Waarschijnlijk houden we na de zomervakantie open huis voor onze familie, vrienden en bekenden die ook graag met eigen ogen willen aanschouwen wat er de afgelopen maanden allemaal bij ons thuis is gebeurd. Tussendoor zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom!

zondag 31 mei 2015

Stilstaan en doorhollen (week 12, 13 en 14)

Op het moment dat ik dit schrijf, regent het buiten. Normaal gesproken vinden we het getik van de regen tegen de ramen best wel gezellig, maar op dit moment worden we er behoorlijk zenuwachtig van. Alle emmers die we in huis konden vinden, staan inmiddels op zolder, zoals op onderstaande foto's is te zien. We proberen daarmee het regenwater op te vangen dat via de "lege" goten (zonder zink) en de fundering van de nieuwe schoorsteen ons huis binnendruppelt.

Bas en Reynald van Bouwbedrijf Swart en Johannes van Meijer Dakbedekking uit Ureterp zijn halverwege vorige week namelijk met de goten begonnen. Ongeveer de helft van de goten is inmiddels vervangen. De andere helft staat voor komende week gepland, maar het zink is er al wel uitgehaald en laten we nou net in het tussenliggende weekend slecht weer hebben..... Bij de telefoon ligt het telefoonnummer van Siebe, de projectleider van Swart, die we "in geval van nood" kunnen bellen en vrijdagavond is Reynald op eigen initiatief voor een inspectie langs geweest (wat we erg waarderen). Desondanks hebben we niet echt een ontspannend weekeinde gehad. Onderstaand fotoverslag geeft een indruk van de werkzaamheden aan de goten. De mannen hebben een overkapping gemaakt tegen de regen.
So wie so loopt de spanning wel wat op. De restauratie is natuurlijk ook al drie maanden bezig en we merken de laatste weken dat dat z'n tol gaat eisen. Rieneke had twee weken geleden al een kaakontsteking (verminderde weerstand volgens de tandarts) en Haije is al weken verkouden.

Drie weken geleden schreven we dat we het gevoel hadden dat het proces een beetje stilstond en dat gevoel werd tijdens de laatste bouwvergadering bevestigd. De "derde" man van Bouwbedrijf Swart, Foeke, wordt al een paar weken voor spoedklussen elders ingezet. Daar werden we een beetje onrustig van, maar gelukkig heeft Bouwbedrijf Swart ons afgelopen week verzekerd dat de einddatum van 1 juli wat hen betreft gewoon wordt gehaald. Deze einddatum is voor ons om twee redenen van belang:
1. Het BTW-tarief gaat per 1 juli a.s. weer van 6% naar 21%;
2. We willen graag dat de werkzaamheden voor onze vakantie klaar zijn, zodat we onze vakantie kunnen gebruiken om het huis schoon te maken, spullen op te ruimen etc.

Daarnaast ontstaan er ook kleine irritaties, die vooral betrekking hebben op de planning en/of communicatie van onderaannemers van Bouwbedrijf Swart (over Swart zelf zijn we heel tevreden!). Hoewel we dit blog absoluut niet willen gebruiken om ons gal te spugen, willen we wel één voorbeeld noemen. Het installatiebedrijf dat maandag 4 mei jl. één dag is langs geweest voor wat kleinere klusjes, komt dinsdag 2 juni pas weer langs om het werk af te maken. Dan hebben we het over een tussenpoos van vier weken!!!! Wij vinden dat niet normaal, te meer daar ons een andere datum was toegezegd en het bedrijf al die tijd niets van zich heeft laten horen. Bovendien hebben Bas en Reynald inmiddels de vloer alweer dichtgemaakt op een plek waar de medewerker van het installatiebedrijf nog een leiding moet isoleren. Wij proberen ons dan te verplaatsen in de gedachtegang van zo'n installatiebedrijf. Waarschijnlijk stellen de werkzaamheden bij ons thuis niets voor in vergelijking met hun andere klussen, maar dan vergeten ze wel dat wij hen nooit meer voor een grote klus zullen vragen als ze op zo'n manier met kleine klussen omgaan. Kennelijk heeft dit bedrijf werk genoeg en kunnen ze zich zo'n houding permitteren......

Bas en Reynald zijn de afgelopen anderhalve week druk in de weer geweest met de kapconstructie.
Komende week wordt daar de laatste hand aan gelegd.


Tot slot heeft Haije de afgelopen weken benut om alle dakpannen schoon te maken (ongeveer 1700 stuks!!!) en is hij daarna begonnen met het uitbreken van het slaapkamertje op de "bergzolder". Daar ontstaat nu een zee van ruimte.
Wat staat er volgende week allemaal te gebeuren:

  • Bas en Reynald gaan de kapconstructie afmaken en gaan dan waarschijnlijk door met de kozijnen;
  • Johannes gaat de goten afmaken;
  • Woensdag gaat de metselaar eerst het rookkanaal dichtmetselen en daarna begint hij met de vier schoorstenen.
  • Morgen beginnen twee medewerkers van Schildersbedrijf Bethlehem. Zij gaan eerst het schilderwerk kaal maken. We zijn nog in afwachting van een kleuradvies van Boonstoppel.

Tot volgende week.