dinsdag 3 februari 2015

Welkom

Sinds 2009 zijn wij de trotse bewoners van de voormalige Hervormde pastorie in Eastermar.
Na een jaar van voorbereidingen start eind februari 2015 een grootscheepse restauratie van ons pand. Via dit blog willen wij u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden.


Op www.rijksmonumenten.nl staat de volgende beschrijving van ons huis:

De PASTORIE bij de Nederlands Hervormde kerk is een in Eclectische stijl gebouwd blokhuis uit 1875. Het door architect D.D. Duursma ontworpen pand is symmetrisch van opzet. Met uitzondering van de geheel gepleisterde achtergevel zijn de gevels opgetrokken in bruine bakstenen op uitgemetseld trasraam, onder een afgeknot schilddak, gedekt met zwarte platte Friese pannen; gepleisterd attiek met verdiepte rechthoekige vlakken. Zowel voor- als achtergevel hebben gepleisterde, vijfkantige hoekpilasters, waarop een vaas van stuc staat. De pilasters worden herhaald bij de centrale ingangspartij. Deze bestaat uit een hoog opgaande gevel waarin een omlijste vernieuwde deur met bovenlicht; daarboven een kajuit met een drielichtsvenster; Frans balkon met een decoratief gietijzeren hek. Attiek op de kajuit met kuifwerk en twee vazen. Twee gevelstenen aan weerszijden van de entree met de tekst: "De eerste steen aan deze pastorie is gelegd door Rijpke Tjerks Atsma Jr: den 23 Junij 1875, D.D. Duursma, architect en J. Pijkstra, aannemer", en: "Deze pastorie is gesticht onder het beheer der kerkvoogden Tjerk Rijpkes Atsma, Dirk Gjalts Reitsma, Binne Roelofs Reeling, Predikant van Alhier, Willem Frederik Bluggel." Aan weerszijden van de ingang getoogde H-vensters met gepleisterde omlijsting die is verbreed rond de bovenlichten; een gepleisterde cordonlijst verbindt de houten onderdorpels met elkaar. Midden in de achtergevel een dubbele houten deur met gerond bovenlicht en een gepleisterde kajuit erboven; pilasters, attiek en vazen als bij de kajuit aan de voorzijde. Vernieuwde raam- en deurindeling in de rest van de achtergevel wijzigingen. 

Van het INTERIEUR zijn vermeldenswaard de deels intact zijnde gestucte plafonds en het ronde bovenlicht op de verdieping. De indeling van de PLATTEGROND heeft nauwelijks wijzigingen ondergaan. 

Waardering De pastorie is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang: - als essentieel ruimtelijk en functioneel onderdeel van het complex met de kerk en het verenigingsgebouw; - vanwege zijn zorgvuldige en rijke detaillering in Eclectische stijl; - als onderdeel van het oeuvre van de architect; - vanwege de redelijke mate van gaafheid van exterieur; - vanwege de beeldbepalende ligging, met deels omgrachte tuin, tegenover de kerk. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten