zondag 22 maart 2015

Siesling klaar met gritspuiten, Bouwbedrijf Swart op volle sterkte (week 4)

En dan is het alweer zondag, de hoogste tijd om het blog bij te werken. We hebben het gevoel dat we na drie weken de eerste fase van de restauratie hebben afgerond, want het gritspuiten is klaar. Wat hebben de mannen van Siesling het getroffen met het weer en daarmee wij ook. Maandag en dinsdag zijn ze nog aan het spuiten geweest, woensdag en donderdag aan het opruimen en vrijdag hebben ze de boel schoongespoten. Dat leverde een mooi plaatje op vanuit de voorkamer (foto's week 4).


Bouwkundige werkzaamheden


Reynald, de restauratietimmerman van Bouwbedrijf Swart, was de eerste dagen van de week nog alleen. Hij heeft zich vooral beziggehouden met het inventariseren van de muurankers, de balkkoppen en de hoekkepers. De kwaliteit van de muurankers lijkt tegen te vallen. We komen daarmee voor de vraag te staan wat verstandiger is: restaureren of vervangen. Het aantal aan te pakken balkkoppen is wat hoger dan verwacht en tijdens de inventarisatie kwam aan het licht dat de hoekkeper aan de noordoostzijde verrot is.
En daarmee was er ook werk aan de winkel voor Haije, die dinsdagavond de betreffende hoek op de valreep moest vrijmaken (foto's week 4).

Halverwege de week kreeg Reynald versterking van Foeke en met de komst van Sebastiaan afgelopen vrijdag is het trio compleet. De mannen hebben zich inmiddels op het dak "gestort". Eerst hebben de dakkapel aan de achterzijde verwijderd. Deze dakkapel was in de jaren '70 aangebracht toen er een slaapkamertje op de oorspronkelijke "linnenzolder" is gemaakt (foto's week 4). Haije had de bewuste slaapkamer al eerder gesloopt en we laten nu de dakkapel vervangen door een Velux-raam. Vrijdag zijn de mannen begonnen met het dak aan de zuidwestzijde. Ze hebben de dakpannen er afgehaald en de panlatten verwijderd. Komende week wordt het dak aan die kant geïsoleerd. Waarschijnlijk zal het effect op de energierekening nihil zijn, maar mogelijk voelt het straks iets comfortabeler aan "op zolder".

Ds. Douwes

Afgelopen week kregen we een indrukwekkend mailbericht van de zoon van ds. Jan Douwes, die van 1932 tot 1937 predikant in Eastermar is geweest. Hij vertelde dat hij 81 jaar geleden in de pastorie het levenslicht heeft gezien. Het gezin Douwes is in 1937 verhuisd naar 's-Hertogenbosch. Ds. Douwes was daar als godsdienstleraar verbonden aan de Ambachtsschool. Een paar maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moesten alle ambtenaren en onderwijzers een Ariërverklaring invullen. In zo'n verklaring moest men aangeven wie de ouders en grootouders waren en of deze van Joodse afkomst waren. De Duitsers wilden met deze verklaring inventariseren wie wel en wie niet Joods was. Degenen met Joodse voorouders werden binnen korte tijd na het invullen van de verklaring ontslagen. 200.000 Nederlanders moesten de verklaring afleggen en slechts een klein aantal mensen weigerde dat, waaronder ds. Douwes. Hij werd verraden door de toenmalige burgemeester van 's-Hertogenbosch en heeft daarna in kampen in Schoorl, Vught en Amersfoort gezeten, voordat hij kans zag om onder te duiken. Daar waar ds. Siemelink tijdens de Tweede Wereldoorlog in de pastorie van Eastermar onderdak bood aan onderduikers, moest zijn voorganger ds. Douwes zelf onderduiken! Beide predikanten hebben daarmee op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan het verzet.


Kleuradvies

Zaterdagmiddag zijn Haije en ik naar Schildersbedrijf Bethlehem in Gorredijk geweest voor een kleuradvies. De voetbalwedstrijd van Haije was afgelast en gelukkig was René Bethlehem bereid om ons op zijn vrije zaterdagmiddag te ontvangen. Begin februari was Menno Pothof van de Vereniging voor Neo-Klassicistische Woningen in Fryslân al bij ons op bezoek geweest voor een kleuradvies. Hij is van mening dat we in principe van dezelfde kleuren moeten uitgaan, maar dan iets minder groen, iets minder wit, iets minder geel en iets donkerder grijs. René Bethlehem onderschreef dit advies en met z'n drieën hebben we de kleurenwaaiers van Keim en Boonstoppel bestudeerd (foto's week 4). Haije en ik vinden het vooral belangrijk dat de pastorie een "frisse" uitstraling krijgt. Na twee uren kijken en vergelijken hebben we een eerste keuze gemaakt. René gaat nu, conform afspraak, een kleuradvies aan de firma Boonstoppel vragen. De grote vraag is natuurlijk of dit kleuradvies overeenkomt dan wel afwijkt van wat wij hebben uitgezocht. Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten